Pomiary elektryczne

Nasza oferta w skrócie:

  • Pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej.
  • Pomiary i przeglądy okresowe instalacji elektrycznej.
  • Badanie termowizyjne urządzeń elektrycznych.
  • Pomiary parametrów sieci zasilającej.

Skontaktuj się z nami

Umów się na darmową wycenę

Pomiary

 

Pomiary elektryczne, nazywane też okresowym przeglądem instalacji elektrycznej polegają na sprawdzeniu poprawności funkcjonowania wszystkich elementów, które wchodzą w skład instalacji. Od kontroli izolacji przewodów elektrycznych, sprawdzeniu ciągłości przewodu ochronnego – po weryfikacje całej aparatury w rozdzielnicach elektrycznych. Czynności te mają na celu sprawdzenie czy nasza instalacja elektryczna działa poprawnie. Dzięki takim okresowym pomiarom możemy sprawdzić, czy budynek w którym mieszkamy, bądź pracujemy jest bezpieczny pod kątem instalacji elektrycznej.

 

Kiedy wykonywać pomiary?

Pomiary elektryczne są wymagane do odbioru nowo wybudowanego budynku, a przy każdych modernizacjach istniejących instalacji elektrycznych powinno wykonać się pomiary w celu weryfikacji poprawności połączeń oraz działania użytych podzespołów.

W przypadku gdy mamy wykupione ubezpieczenie budynku wiele firm zastrzega sobie prawo do niewypłacenia odszkodowania np. w razie wystąpienia pożaru, lub gdy w budynek uderzy piorun, jeżeli okresowy przegląd pomiarowy ulegnie przedawnieniu, lub wcale go nie posiadamy.

Dla nas samych powinniśmy wykonywać pomiary, aby mieć pewność, że nasz dom jest dla nas bezpieczny i możemy być bezpieczni, że nawet w razie jakiś nieprzewidzianych zdarzeń pewnie urządzenia zabezpieczają nas i cały nasz dobytek.

 

Co ile lat i jakie pomiary należy wykonywać?

Okresowe pomiary instalacji elektrycznych według normy PN-IEC 60364 powinno wykonywać się co 5 lat. Dodatkowo warto skontrolować stan techniczny wszystkich urządzeń elektrycznych i dokonać pomiarów termicznych, w celu zweryfikowania czy żaden element instalacji się nie przegrzewa.